Super Supermarkt Keurmerk

Het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) is een keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die lokaal betrokken en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook zijn zij door hun grote betrokkenheid een meerwaarde voor de buurt.

Het Super Supermarkt Keurmerk is ontwikkeld door brancheorganisatie Vakcentrum in samenwerking met de onafhankelijke kennisorganisatie TNO. Het doel van het keurmerk is het uitdragen van de meerwaarde van zelfstandige supermarktondernemers. Daarnaast beoogt Stichting Super Supermarkt Keurmerk duurzaam ondernemerschap in de volle breedte te ondersteunen en te stimuleren bij supermarktondernemers.

Maar het Super Supermarkt Keurmerk betekent nog meer. Alle supermarkten met het Super Supermarkt Keurmerk onderscheiden zich namelijk op deze zeven thema’s: (klik op een thema voor uitleg)