Super Supermarkt Keurmerk

 
Het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) is een keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die lokaal betrokken en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook zijn zij door hun grote betrokkenheid een meerwaarde voor de buurt.

Het Super Supermarkt Keurmerk is ontwikkeld door brancheorganisatie Vakcentrum in samenwerking met de onafhankelijke kennisorganisatie TNO. Het doel van het keurmerk is het uitdragen van de meerwaarde van zelfstandige supermarktondernemers. Daarnaast beoogt Stichting Super Supermarkt Keurmerk duurzaam ondernemerschap in de volle breedte te ondersteunen en te stimuleren bij supermarktondernemers.

Maar het Super Supermarkt Keurmerk betekent nog meer. Alle supermarkten met het Super Supermarkt Keurmerk onderscheiden zich namelijk op deze zeven thema’s:

Lokale betrokkenheid

De betrokkenheid van SSK ondernemers reikt verder dan alleen de winkel. Ze zetten zich actief in voor de leefbaarheid in de buurt. Bijvoorbeeld met sponsoring van buurtactiviteiten of verenigingen, een actieve rol binnen de ondernemersvereniging en door aandacht te besteden aan een opgeruimde winkelomgeving.

Onderscheidend assortiment

In de schappen van SSK supermarkten liggen bijzondere producten: veel biologisch, fair trade of producten uit de streek. Ook stemmen ze hun aanbod goed af op de lokale vraag. Daarnaast is er aandacht voor gezonde productkeuzes.

Stimulerend personeelsbeleid

Goed werkgeverschap is uitgangspunt voor ondernemers met het SSK keurmerk. Onder meer door een divers personeelsbestand, goede arbeidsvoorwaarden of opleidingen voor het personeel. Ook is er veelal ruimte voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Duurzaam met energie

SSK ondernemers gaan bewust om met energie. Ze zijn alert op hun energiegebruik bij het verlichten en verwarmen van de winkel en bij het koelen van producten. Daarbij kunnen innovatieve technieken worden ingezet, zoals het hergebruiken van restwarmte of een CO2-koelinstallatie.

Afvalinzameling en -reductie

Het goed scheiden van afvalstromen is belangrijk voor het bevorderen van een circulaire economie. Daarom stimuleren SSK ondernemers het scheiden en terugdringen van afval met allerlei inzamelingsmogelijkheden in en (net) buiten de supermarkt. Ook is het tegengaan van voedselverspilling een belangrijk onderwerp binnen dit SSK thema.

Veiligheid en preventie

Gezondheid en veiligheid zijn belangrijke speerpunten voor SSK ondernemers. Ze nemen daarom extra veel maatregelen, zichtbaar en onzichtbaar, om de veiligheid en gezondheid van consumenten en medewerkers te waarborgen. Bijvoorbeeld met actieve diefstalpreventie of het verzorgen van gratis fruit voor medewerkers.

Transport en logistiek

Efficiënte en milieuvriendelijke winkelbevoorrading, dat moedigen SSK ondernemers van harte aan. Ook letten ze extra goed op een goede doorstroom in de winkel bij bijvoorbeeld de kassa’s. Bovendien zijn ze alert op de bereikbaarheid van de winkel, bijvoorbeeld met voldoende (fiets)parkeergelegenheid en een thuisbezorgservice. Daarnaast besteden SSK winkels extra aandacht aan de toegankelijkheid.